V Lekarni Arnica montana spremljamo 4 glavne kazalce kakovosti, dva interna in dva eksterna.

Eksterna kazalca kakovosti sta splošno zadovoljstvo s storitvami v lekarni ter komplianca pacientov, med internimi kazalci pa spremljamo odpoklice izdelkov ter odklone z vidika kakovosti ter reševanje tako odpoklicev kot kakovostnih odstopanj.